Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ước định giá trái phiếu như thế nào??
Cố phiếu | Tài chính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Ước định giá trái phiếu dựa trên thông tin về công ty ,tổ chức niêm yết trái phiếu trên thị trường
23/04/2010 Đăng bởi QA.hungbeo
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nói cổ phiếu ưu đã là sản phẩm lai ghép giữa cổ phiếu phổ thông và trái phiếu.?
Cổ phiếu khác với trái phiếu ở chỗ nào?
so sánh cổ phiếu và trái phiếu
có ai trả lờ giúp tôi trái phiếu là gì?
cổ phiếu ưu đãi có tính chất lai ghép giữa trái phiếu và cổ phiếu
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp