Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
điểm giống và khác nhau giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần
Pháp luật 23/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
giong :đều là doanh nghiệp(cty)
khác: doanh nghiệp tư nhân là cá nhân thành lập
        công ty cổ phần là nhiều cty cá nhân liên kết lại....
23/02/2012 Đăng bởi X_master
2 trong số 4
- Giống nhau: Đều là cty trách nhiệm hữu hạn, sử dụng vốn điều lệ để hoạt động, chịu trách nhiệm về pháp lý đối với qui định của pháp luật của Nhà nước
- Khác nhau:
+ DNTN: Do 1 thành viên là tư nhân làm chủ doanh nghiệp.
+ Cty CP: Do nhiều cổ đông, có Hội đồng quản trị, phân phối thu nhập theo giá trị đóng góp của mỗi cổ đông
23/02/2012 Đăng bởi con cò
3 trong số 4
Khác:
- Về số thành viên:
 Công ty tư nhân do 1 cá nhân làm chủ
 Công ty cổ phần có cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, tối thiểu = 3
- Về cơ chế huy động vốn:
 CTTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào
 CTCP có quyền chào bán chứng khoán ra công chúng
- Về tư cách pháp lý:
 CTTN có tư cách thể nhân
 CTCP có tư cách pháp nhân
- Về cách góp vốn:
 Chủ sở hữu CTTN dùng tài sản của mình -> thành lập CTTN
 Vốn điều lệ CTCP chia thành các phần = nhau là cổ phần. Cổ đông mua cổ phần
- Về chuyển nhượng vốn:
 CTTN không được chuyển nhượng vốn, chỉ có thể bán toàn bộ doanh nghiệp
 CTCP tự do chuyển nhượng vốn trên thị trường thứ cấp (TTCK), trừ 1 số cổ phần bị pháp luật hạn chế theo điều 81 và 84 luật doanh nghiệp
- Trách nhiệm trong kinh doanh:
 CTTN: trách nhiệm vô hạn
 CTCP: trách nhiệm hữu hạn


Giống nhau: đều có 5 đặc trưng của doanh nghiệp: tên riêng, tài sản, trụ sở ổn định, có đăng ký kinh doanh, mục đích hoạt động kinh doanh
23/02/2012 Đăng bởi Hello Hello
4 trong số 4
giống: đều là doanh nghiệp nên có đủ các đặc trưng chung của dn
Khác:
Về bản chất, doanh nghiệp tư nhân là cá nhân kinh doanh =>không có tư cách pháp nhân, trách nhiệm vô hạn
Ngược lại ctcp có tư cách pháp nhân, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp
26/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
cổ phiếu ưu đãi có tính chất lai ghép giữa trái phiếu và cổ phiếu
bạn nào học kinh tế giúp mình tý :(
Sao tôi có số điểm trong huy hiệu Người bỏ phiếu tích cực giống với các người khác?
Xây dựng điều lệ doanh nghiệp khi nào?
điểm giống nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp