Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
3 cong khai va 4 kiem tra trong truong hoc co nghia la gi
Khoa học và Giáo dục 12/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
- 3 công khai:
+ công khai các điều kiện về cơ sở vật chất
+ đội ngũ giáo viên
+ công khai thu chi tài chính
- 4 kiểm tra:
+ Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo
+ kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường
+ kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường
+ kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.
12/09/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
DU AN BOXIT CUA TAY NGUYEN DEM LAI THAM HOA VE MOI TRUONG-AN NINH QP-KINH TE-DANG DUOC TRIEN KHAI VI SAO
di cong an nghia vu co duoc chuyen nganh khong
chung nao truong nguyen hien nha trang khai giang
giua dai hoc bach khoa va dai hoc cong an minh nen chon truong nao?
Tai sao tu ban lai thu ghet cong san? Cong san nghia la gi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp