Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác trong BD = 6can5 cm và 5DA = 3DC. Khi đó BC = cm.
Trang trí | Thi cử 11/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Đề khó...hiểu quá!
11/02/2011 Đăng bởi Minh Triết
2 trong số 5
Không khó hiểu lắm đâu nhưng nhác giải.
BD = 6 căn 5 cm đó mà (6 x sqrt(5) cm)
5 x DA = 3 x DC
BC = ? cm
Màn Đêm Vô Tận hiểu chưa?
12/02/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
3 trong số 5
cho mình biết bạn đang học chương trình nào, lớp mấy? Bài toán này là ôn tập của chương gì?
12/02/2011 Đăng bởi lugle
4 trong số 5
* Đặt đọ dài AB là x.
Đặt độ dài cạnh AC là 8a thì từ 5DA=3DC và DA+DC=AC=8a có DA=3a, DC=5a.
* Dùng Đlí Pitago trong tam giác vuông ABD có ptrình x^2 +(3a)^2 =(6căn5)^2 hay x^2+9.a^2=180 (1)
 Dùng Đlí Pitago cho tamgiác vuông ABC có BC^2=x^2+64a^2.
 Theo tchất đường pgiác có BC/BA=DC/DA hay BC/BA=5/3 hay 9.BC^2 = 25.AB^2
hay 9(x^2+64a^2)=25x^2 hay x^2=36a^2 (2)
* Thay (2) vào (1) có a^2 =4, từ đó x^2 =144. Vậy BC=căn(x^2+64a^2)=20.
15/02/2011 Đăng bởi p.hha
5 trong số 5
thằng nào trả lời = 20 đó
ngu thế
11/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 120 cm, BC = 289 cm. Tính AB, AC
Giải giúp mình mấy bài toán với!
Cho tam giác abc vuông tại a. tính độ dài trung tuyến bm biết góc abm = 15 độ và s tam giác abc là 64 cm*2 ?
Toán 9
CHO P LÀ 1 ĐIỂM TRONG TAM GIÁC ABC CÓ PA=√2 cm,PB=2cm,PC=√3 - 1 cm.TÌM GTLN CỦA DIỆN TÍCH TAM GIÁC ABC(hình9)?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp