Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để chỉnh và căn lề chữ trong excel 2003?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
tạm thời thì cách làm của tôi cũng xử lý được vấn đề
1. Bạn in trang lẻ trước
2. Copy sheet cần in ra 1 sheet nữa
3. Chỉnh lề trái phải ngược lại lúc ban đầu
4. In trang chẵn
Anh chị nào có cách khác good hơn xin chỉ giúp
18/04/2010 Đăng bởi QA.tien
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm sao để căn lề trong word 2003? người ta thường căn lề trang văn bản là bao nhiêu
Làm sao để sửa lỗi này trong word 2003 vậy mọi người?
Làm sao để thay đổi định dạng ban đầu của trang Word 2007 (canh lề, ...) để lần sau vô Word khỏi phải chỉnh lại?
Cách cài đặt công thức bảng tính ẩn hiện trên Excel 2003
Protect nằm ở chỗ nào trong excel 2003?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp