Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tổng của hai số bằng số chẵn lớn nhất có bốn chữ số giống nhau , hiệu của hai số gấp đôi số lẻ bé nhất có bốn chữ số .
Tiếp theo của câu hỏi : Tìm hai số đó
Khoa học & Toán học 27/04/2013 Đăng bởi Mai Trần Trân Châu
Câu trả lời
1 trong số 2
gọi a,b lần lượt là hai số cần tìm:
Tổng của hai số bằng số chẵn lớn nhất có bốn chữ số giống nhau:
a +b = 8 (vì số chẵn lớn nhất có 4 chữ số giống nhau là số 8888) (1)
hiệu của hai số gấp đôi số lẻ bé nhất có bốn chữ số:
a-b= 2*1 => a-b = 2 (2) (vì số lẻ có 4 chữ số bé nhất là 1000)
giải (1) và  (2) ta được: a= 5 và b =3
vậy 2 số cần tìm là : a =5 và b = 3
27/04/2013 Đăng bởi makervalue
2 trong số 2
số chẵn lớn nhất có bốn chữ số giống nhau:8888
số gấp đôi số lẻ bé nhất có bốn chữ số : 2002
Số bé:
( 8888 - 2002 ) : 2 = 3443
Số lớn:
8888 - 3443 = 5445
Vậy hai số phải tìm là 3443 và 5445
27/04/2013 Đăng bởi hingkom
Bạn cũng có thể quan tâm
khi viết dãy số chẵn liên tiếp kể từ 2. Hỏi chữ số thứ 2000 của dãy đó là chữ số nào?
Làm dùm Bài tập toán
Nếu x thuộc Z thì A=(x-1) (x-2) (x-3) (x-4) là số chẵn
chướng minh 10^28+80 chia hết cho 72
Tìm số nhỏ nhất có các chữ số khác nhau có tổng là 30
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp