Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
40 tuổi - tham gia BHXH 10 năm, nghỉ làm thì được hưởng trợ cấp lương hưu một lần được tính như thế nào ?
Pháp luật 01/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi được trợ cấp 05 tháng tiền lương tối thiểu cho 20 năm đầu công tác

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) và ở xã, phường, thị trấn (cấp xã). Theo đó:
Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Riêng đối với cán bộ xếp lương chức vụ thì tại thời điểm có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu.

Đối với cán bộ tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi mà có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe để tiếp tục công tác thì được cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí vị trí công tác mới thích hợp. Trường hợp vị trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng thì thực hiện bảo lưu mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trong 06 tháng; từ tháng thứ 07 trở đi hưởng mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) của vị trí công tác mới.

Đối với cán bộ nghỉ công tác chở đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác mới thích hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu được thực hiện chế độ như sau: được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có); cán bộ và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng theo Điều 1 của Nghị định thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức đóng như trước khi nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; các chế độ khác (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; trường hợp cán bộ thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu để bố trí xe đưa đón.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010.
01/06/2011 Đăng bởi TVT-TVT
2 trong số 4
Theo tôi được biết, cứ công tác 12 tháng, đóng BHXH đầy đủ thì được hưởng 1 tháng lương cơ bản của năm đó.BHXH là bảo hiểm có thể hiểu ngắn gọn là: mình làm việc không chỉ cho bản thân mình, mà còn laf cho cả xã hội,phải đóng 1 phần vào BHXH, để dùng cho việc: giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn, giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai...chính vì vậy mà nó có tên là BHXH.
 Bạn công tác được 10 năm và đóng BHXH đầy đủ, nếu thanh toán 1 lần thì được 10 tháng lương cơ bản của từng năm công tác tương ứng.
 Bạn hãy liên hệ với bên BH để biết cụ thể nhé!
01/06/2011 Đăng bởi Bước bên em anh không sợ đường xa
3 trong số 4
bình thường nghỉ hưu phải đủ tuổi  qui định thì mới được,phải ăn sinh nhật lần thứ 55 đ/v nữ,60 đ/v nam thì mới được hửởng trợ cấp 1lần bằng bình quân lưong căn bản trong 10 năm chia 10(thd:1t1+1t2+1t8... chia cho 10)
02/06/2011 Đăng bởi NguyenHieu
4 trong số 4
Bạn đóng được 10 năm thì tất nhiên bạn vẫn được 10 tháng lương cơ bản rồi.
09/06/2011 Đăng bởi linhxinh
Bạn cũng có thể quan tâm
lương hưu
Lương hưu được tính như thế nào năm 2010?
cho e hỏi quyền lợi khi tham gia đóng BHXH, BHYT.
công ty có trả lương khi nghỉ thai sản ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp