Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì
Xã hội 20/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
http://giaoan.violet.vn/present/show?entry_id=1875375
30/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nói: văn hóa là động lực của kinh tế?
Kinh doanh
trong sản Xuất kinh doanh thì sản Xuất có trước hay nhu cầu có trước?
GOOGLE muốn thống lĩnh thị phần toàn cầu. Thì cần thay đổi gì?
Ai nghĩ ra môn đá bóng vậy?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp