Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
câu hỏi vật lí
một con lắc lò xo treo thẳng đứng , đầu trên gắn cố định , chiều dài tự nhiên lo=40cm .đưa vật đến vị trí sao cho lò xo k biến dạng rồi buông nhẹ , vật dao động điều hòa vs chu kì T=0,4s lấy g=10m/s2,pi bình=10 chiều dài lớn nhất của lò xo khi dao động=?
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 17/10/2012 Đăng bởi ai giup m vs
Câu trả lời
1 trong số 1
ω = 2π / T = 5π (rad / s)
Ta có mg = kΔl
<=> k / m = g / Δl
<=> ω² = g / Δl
<=> Δl = g / ω² = 10 / (5π)² = 10 / (25.10) = 0,04 m = 4 cm
Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng thì li độ có độ lớn là |x| = Δl = 4 cm
Do thả không vận tốc nên A = 4 cm
Lò xo dài nhất khi ở biên dưới lmax = lo + Δl + A = 40 + 4 + 4 = 48 cm
17/10/2012 Đăng bởi Que
Bạn cũng có thể quan tâm
Vật Lý 10 - Dao Động Điều Hòa - Con Lắc Lò Xo ?
dao động điêu hòa lớp 12
Giúp tôi bài vật lí 12 này với!
Vật lý 12
HỎI VỀ VẬT LÝ
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp