Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số các trang của cuốn sách đócần dùng đúng 3897 chữ số.
Khoa học & Toán học 16/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Từ trang 1 đến trang 9 cần 9x1=9 chữ số
Từ trang 10 đến trang 99 cần 90x2=180 chữ số
Từ trang 100 đến trang 999 cần 900x3=2700 chữ số
Từ trang 1000 đến trang 1251 cần 252x4=1008 chữ số
Như vậy từ trang 1 đến trang 1251 cần: 9+180+2700+1008=3897 chữ số
Vậy số trang của cuốn sách đó là 1251 trang.
16/09/2012 Đăng bởi Chàng trai mãi Cô Đơn
2 trong số 4
trang 1 đến trang 9 cần 9.1= 9 số
trang 10 đến trang 99 cần 90.2= 180 số
trang 100 đến trang 999 cần 900.3= 2700 số
trang 1000 đến trang 1999 cần 9000.4=36000 số ( loại )
số chữ số còn lại 3897- 9-180-2700= 1008 số
1008 chữ có số trang là: 1008/4=252 trang
vậy số trang của cuốn sách đó 999+252=1251 trang
đúng ko taz? ^^5ting
16/09/2012 Đăng bởi Ỉn b2uty love beast
3 trong số 4
sai bét
13/09/2013 Đăng bởi Hao Vo
4 trong số 4
Bốn số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của một số có bốn chữ số. Viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại ta sẽ được một số mới có bốn chữ số lớn hơn số ban đầu
14/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
đánh số trang sách người ta dùng số chữ số bằng đúng 2 lần số trang sách. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang
Khi nào xuất bản thế last symbol ở Việt Nam?
Bạn nào có cuốn sách "hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi" tập 1, 2 thì để lại cho mình nha. Giá cao cũng được.
Mua sách "Bí quyết thành công của Steve Jobs" ở đâu
tìm một số tự nhiên có 2 chữ số. biết rằng số đó gấp 2 lần tích các chữ số của nó
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp