Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
viet chuong trinh pascal tinh tong 50 so tu nhien dau tien bang vong lap for...do
Ngôn ngữ lập trình 23/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
....
Begin
S:=0;
For i:=1 to 50 do
S:=S+i;
writeln(S;4); Readln;
End.
23/03/2012 Đăng bởi vansonfa
2 trong số 2
Thay vì tính bằng vòng lặp bạn cũng có thể tính bằng công thức để đạt hiệu qủa cao nhất
23/03/2012 Đăng bởi Henry Hiếu Nguyễn
Bạn cũng có thể quan tâm
so tu nhien be nhat co tong cac chu so bang 15
viet mot chuong trinh tinh tong 50 so dau tien nhap tu ban phim (pascal)
tim 2 so tu nhien biet so lon chia so be duoc thung la 2 du 1 va biet tong 2 so la 151
bai tap pascal
so tu nhien be nhat co tong la 20
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp