Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
đa dạng sinh học là gì? tầm quan trọng của DDSH
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 10/06/2011 Đăng bởi thiênthiên
Câu trả lời
1 trong số 2
Bạn tham khảo nhé!
1. Đa dạng sinh học (tiếng Anh: biodiversity) được định nghĩa là sự khác nhau giữa các sinh vật sống ở tất cả mọi nơi, bao gồm: các hệ sinh thái trên cạn, sinh thái trong đại dương và các hệ sinh thái thuỷ vực khác, cũng như các phức hệ sinh thái mà các sinh vật là một thành phần trong đó. Thuật ngữ đa dạng sinh học này bao hàm sự khác nhau trong một loài, giữa các loài và giữa các hệ sinh thái khác nhau.

Đa dạng sinh học tại một rạn san hô.Thuật ngữ "đa dạng sinh học" được đưa ra lần đầu tiên bởi hai nhà khoa học Norse và McManus vào năm 1980. Định nghĩa này bao gồm hai khái niệm có liên quan với nhau là: đa dạng di truyền (tính đa dạng về mặt di truyền trong một loài) và đa dạng sinh thái (số lượng các loài trong một quần xã sinh vật). Cho đến nay đã có hơn 25 định nghĩa nữa cho thuật ngữ "đa dạng sinh học" này. Trong đó, định nghĩa của tổ chức FAO (Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc) cho rằng: "đa dạng sinh học là tính đa dạng của sự sống dưới mọi hình thức, mức độ và mọi tổ hợp, bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái"

Các giá trị của đa dạng sinh học
- R.Patrick,1983 cho rằng: đa dạng sinh học gồm tính đa dạng, trạng thái khác nhau về đặc tính hoặc chất lượng của sinh vật.

- Sự đa dạng và tính khác nhau của các loài sinh vật sống và các phức hệ sinh thái mà chúng tồn tại trong đó. Tính đa dạng có thể hiểu là một số lượng xác định các đối tượng khác nhau và tần số xuất hiện tương đối của chúng. Đối với đa dạng sinh học, những đối tượng này được tổ chức ở nhiều cấp độ, từ các hệ sinh thái phước tạp đến các cấu trúc hoá học là cơ sở phân tử của vật chất di truyền. Do đó, thuật ngữ này bao hàm các hệ sinh thái, các loài, các gen khác nhau và sự phong phú tương đối của chúng. (theo OTA, 1987).

- Đa dạng sinh học còn là sự đa dạng của các sinh vật trên trái đất, bao gồm cả sự đa dạng về di truyền của chúng và các dạng tổ hợp. Đây là một thuật ngữ khái quát về sự phong phú của sinh vật tự nhiên, hỗ trợ cho cuộc sống và sức khoẻ của con người . Khái niệm này bao hàm mối tương tác qua lại giữa các gen, các loài và các hệ sinh thái (như quan niệm của Reid & Miller, 1989).

2. Đa dạng sinh học (Biodiversity) là một khái niệm nói lên sự phong phú về nguồn gen, loại sinh vật trong hệ sinh thái và các hệ sinh thái trong tự nhiên.
Trong một hệ sinh thái môi trường, số lượng các giống, các loài càng nhiều, tức là các hệ gen càng nhiều thì tính đa dạng sinh học càng cao. Một hệ sinh thái nào đó tuy có số lượng cá thể rất đông nhưng nguồn gen rất ít thì đa dạng sinh học rất thấp hay rất nghèo. Ví dụ ở một vùng đất khô cằn, có rất đông, hàng vạn, hàng triệu con kiến nhưng ít loại côn trùng cây cỏ thì ta nói rằng đa dạng sinh học nghèo nàn. Ngược lại, một môi trường không những đông cá thể sinh vật sống mà còn có rất nhiều thực, đông vật khác nhau và vi sinh vật khác nhau thì nói đa dạng sinh học rất phong phú.
Tương tự, vùng sinh thái rừng ngập mặn cũng có thể được xem là đa dạng sinh học phong phú.
Qua các kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam có hệ sinh thái đa dạng với 7 vùng phân bố tự nhiên trên phần lục địa, 6 vùng đa dạng sinh học biển, 4 trung tâm đa dạng sinh học.
Với số loài được phát hiện chiếm khoảng 6,5% so với thế giới, Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 16 về đa dạng sinh học trên toàn thế giới.
***
Bạn có thể tham khảo thêm các khái niệm về đa dạng sinh học ở trang web sau:
    http://www.nea.gov.vn/html/DDSH/dulieu1/…

     http://www.google.com.vn/url?q=http://tailieu.vn/tag/tai-lieu/t%25E1%25BA%25A7m%2520quan%2520tr%25E1%25BB%258Dng%2520c%25E1%25BB%25A7a%2520%25C4%2591a%2520d%25E1%25BA%25A1ng%2520sinh%2520h%25E1%25BB%258Dc.html&sa=U&ei=8dPxTY-oBoqcvgPErpmbBA&ved=0CAsQFjAA&usg=AFQjCNE0OSmJq_r_N6UrKVh4Ga2bpIb-Mg

http://www.google.com.vn/url?q=http://vea.gov.vn/VN/quanlymt/baotondadangsh/Gioithieu/Pages/T%25E1%25BA%25A7mquantr%25E1%25BB%258Dngc%25E1%25BB%25A7ab%25E1%25BA%25A3ot%25E1%25BB%2593n%25C4%2591ad%25E1%25BA%25A1ngsinhh%25E1%25BB%258Dc.aspx&sa=U&ei=8dPxTY-oBoqcvgPErpmbBA&ved=0CA0QFjAB&usg=AFQjCNHVMgmUqKkfwLq2IirKIn3uboXLsA
10/06/2011 Đăng bởi HoHiepDu
2 trong số 2
trời sao lằng nhằng zậy...
26/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Đa dạng sinh học là gì?
ngành thực vật đa dạng và tiến hóa nhất là ngành nào?
tai sao noi đa dạng sinh hoc la mot van đề lớn hiện nay
Nếu có điều kiện tiếp xúc nhân vật quan trọng, chuẩn bị gì ta? ai giúp gấp xin đa tạ.
Bạn có thấy thới giơi ta đang sông thật đa dạng :nào là tâm linh,tình dục,luật nhân quả ,...đủ khiểu
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp