Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Từ đồng nghĩa của từ "nguôn gốc" là gì ?
Thi cử | Trung học 10/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Cội nguồn
Nguồn cội
Gốc rễ
Cội rễ
Lịch sử
10/08/2011 Đăng bởi Chrome
2 trong số 5
cội nguồn là chuẩn nhất
10/08/2011 Đăng bởi Vip Champion
3 trong số 5
Xuất xứ!
10/08/2011 Đăng bởi Nổ như Đại liên
4 trong số 5
Nguồn gốc <=> Khởi nguồn <=> Cội nguồn <=> xuất phát <=> Bắt đầu
10/08/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
5 trong số 5
Từ "nguôn gốc" không có từ đồng nghĩa bạn ah. Vì bản thân từ nguôn gốc không có nghĩa hay nói cách khác là viết sai chính tả !
11/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Nghĩa của từ : Physiography
nước hoa có nguồn gốc từ quốc gia nào?
Từ nào trong tiếng anh có nghĩa là "phải lòng" cũng có nghĩa là "giày vò" ?
ý nghĩa của từ tiểu thiên hậu?
Trong VH có từ AQ nghĩa là gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp