Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
thuac hien phap luat la gi? trinh bay cac hinh thuc thuc hien phap luat.
Pháp luật | Internet 21/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
-thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích của con người nhằm đưa những qui định pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
-các hình thức thực hiện pháp luật:
  + sử dụng pháp luật : các cá nhân, tổ chức thực hiện những việc pháp luật cho phép làm
  + thi hành pháp luật : chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
  + tuân thủ pháp luật : các cá nhân, tổ chức ko làm những việc mà pháp luật cấm
  + áp dụng pháp luật : cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào qui định của pháp luật ra quyết định làm phát sinh, chấm dứt, thay đổi quyền, nhiệm vụ cụ thể của các cá nhân, tổ chức
21/10/2012 Đăng bởi Mèo Ú cực mập
Bạn cũng có thể quan tâm
tai sao noi hien phap la nganh luat trung tam,la nganh luat me trong he thong phap luat viet nam
cho toi hoi viet nam co bao nhieu loai van ban quy pham phap luat
phan tich moi quan he phap luat va chinh tri o nhung mat nao?
vi sao cong dan co nghia vu tuan theo phap luat
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp