Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tổng tham mưu trưởng là gì vậy các bạn
Xã hội 16/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Là một chức danh trong quân đội, chịu trách nhiệm chỉ đạo về mặt quân sự của quân đội. Đứng sau Bộ trưởng Bộ quốc phòng và trên các thứ trưởng quốc phòng.
16/07/2012 Đăng bởi DaLi 57
Bạn cũng có thể quan tâm
Bạn nghĩ như thế nào về các chính sách của ông Bộ trưởng GTVT?
Trưởng thành đoàn
Qui trình bổ nhiêm tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học ?
Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã có được làm chủ tịch hay giám đốc doanh nghiệp không ?
sinh trưởng là gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp