Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho phân số 13/9 . Phải cộng thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó với số nào để được phân số bằng 3/5 ?
Trung học 04/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Khi cộng thêm cả tử và mẫu với cùng một số thì hiệu của chúng không thay đổi ( luôn là 4 ), bài toán trở thành tìm hai số khi biết hiệu và tỉ (3/5), tới đây giải tiếp được chứ ?.
04/10/2013 Đăng bởi Đê Đê
2 trong số 3
nononoononon
12/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
19
20/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao không tồn tại các phân tử Ne2(Neon) và He2(Heli)
Tính tích phân cận từ 0 đến pi/2 của tử (xsinxdx) mẫu là 3cos^2x+4
Jjkjjkjjkjjkjj? 2+2=? Chữ số thật phân thứ 2007 cuả 1/7 là =.....¿
Mọi người ơi, giúp em với: Tìm tập xác định của hàm số:
Số chẵn và số nguyên số nào nhiều hơn ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp