Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bài tập đại số quan hệ
Bài tập như sau:
CC(MSNCC,TENNCC,DCCC)
MH(MSNCC,MSMH)
a/ tìm mã số nhà cung cấp đã cung cấp
-ít nhât là 1 hàng
-không cung cấp mặt hàng nào
Cung cấp 1 mặt hàng có mã số hàng là 15
-cung cáp ít nhất 1 hàng nhưng không có mặt hàng mã số 15
b/ Các mặt hàng có mã số 12,13,15 được cung cấp bởi các nhà cung cấp ở địa chỉ nào ?

mới nhập học nên chẳng bít trình bày thế nào ? chỉa sẻ kinh nghiện cho mình nhé
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Ngôn ngữ lập trình 28/03/2013 Đăng bởi kenshin
Bạn cũng có thể quan tâm
Một trong những mục tiêu của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định. Đúng hay sai
aluking là ai
Cấp Số Cộng. Giúp mình với
Hưng Thời Đại có phải là một công ty bán hàng đa cấp lừa đảo không?
số CMND 385076365 là của ai : tên họ, nơi cấp
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp