Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là bác sĩ chuyên khoa 1?
Bệnh viện | Tư cách dự thi 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Bác sĩ chuyên khoa 1 ngang với thạc sỹ.
Bác sĩ chuyên khoa 2 ngang với tiến sỹ.
Chúc bạn vui vẻ.
22/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 3
nhận
13/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
Thế nào là bác sĩ chuyên khoa 1?
24/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Kĩ sư hoá dầu hay bác sĩ nên chọn ngành nào?
Ngành y gồm những khoa nào?
Giúp em với các bác sĩ ơi
"Cứu với "có ai làm bác sĩ, hay giỏi về hóa học cho hỏi
Mình học y sĩ đa khoa định hướng YHCT sau này mình ra trường làm gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp