Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Add and remove promgram của windows 7 nằm chỗ nào?
Windows | Phần mềm máy tính 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
- Theo đường dẫn :
Sart - > Control Panel - > Programs and Features
- Ở đây bạn có thể gỡ bỏ một số trương trình không cần thiết ra khỏi máy vi tính của bạn cũng như cài đặt thêm một số trương trình.
- Có một số trương trình xóa bỏ tận gốc trương trình đã cài đẳt trong máy tính : Revo Uninstaller\
Download tại : http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html
20/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 3
go bo
07/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
cám ơn mem nhìu lắm?????
26/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Phần add/remove programs ở laptop nằm chờ nào?
không vào được Add or remove programs là tại sao vậy mọi người.mình dùng win xp
Lấy lại chức năng " Cài đặt và gỡ bỏ trong windown" (Add or Remove Programs) ?????
Làm thế nào để gỡ triệt để 1 phần mềm?
Active windows 7 nhiều lần ko đc
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp