Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Mb và kb cái nào đung lượng lớn hơn?
Phần cứng máy tính | Toán học 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
Kilobyte (xuất phát từ tiền tố SI kilo-, có nghĩa là 1.000) là một đơn vị thông tin hoặc lưu trữ máy tính bằng với hoặc là 1.000 byte hoặc 1.024 byte (210), tùy vào ngữ cảnh.
Nó có thể được viết tắt theo nhiều cách: K, KB, Kbyte và kB.
Megabyte là một đơn vị thông tin hoặc dung lượng tin học bằng với 10002 byte hoặc 10242 byte, tùy vào ngữ cảnh. Trong vài trường hợp hiếm, nó dùng để chỉ 1000×1024 bytes. Megabyte thường được viết tắt là MB (không nhầm lẫn với Mb, dùng để chỉ megabit)
Như vậy 1MB(megabyte) = 1,024KB(kilobytes).
08/04/2010 Đăng bởi congchua
2 trong số 4
mb chu con gi nua
14/01/2011 Đăng bởi Trương Vô Kị
3 trong số 4
100kb
100mb
19/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
MB lớn hơn
23/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Kb Và Mb cái nào lớn hơn ?
Các đơn vị g, mb, kb ... liên quan tới nhau như thế nào?
81,542KB = bao nhiêu MB
25 MB bang bao nhieu bytes
GB, KB, Byte, MB được gọi chung là đơn vị đo gì ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp