Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
công thức của thì hiện tại tiếp diễn
Thi cử 18/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
S + to be + Ving
18/11/2011 Đăng bởi Clicia
2 trong số 3
Khẳng định: S+tobe+V_ing
Phủ định    : S+tobe+not+V_ing
Nghi vấn     : Tobe+S+V_ing
18/11/2011 Đăng bởi hỏi nhiều
3 trong số 3
(+) S + tobe + V-ing
ex: He is going to school.

(-) S + tobe not + V-ing
ex: She is not (isn't) cooking in the kitchen.

(?) Tobe + S + V-ing?
ex: Are you working in the garden?
18/11/2011 Đăng bởi Raoul Trường
Bạn cũng có thể quan tâm
Các bạn đoán xem câu chuyện sau sẽ tiếp diễn như thế nào?
Lý giải hiện tượng trong truyện tam quốc diễn nghĩa?
vào lúc mấy giờ ngày 23/7 sẽ diễn ra trận đấu QATAR-VIỆT NAM VÀcó truyền hình trực tiếp không ?
liệu lịch sử có tiếp diễn ?
Tân hủy hử sẽ được công chiếu khi nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp