Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách chuyển đổi noun=>verb
Ngoại ngữ 05/03/2011 Đăng bởi BOY HAM HỌC
Câu trả lời
1 trong số 1
The first, you should review the word if it's simple nouns you can revise as following :
1/ Remove "er" , "ing" , "ee" , "or" , "ment" , "ure" , "ar" , "ance" , "al" at the end of that word.
* ex:  
- writer
- building
- employee
- conductor
- development
- pressure
- beggar
- resistance
- arrival
* The second , you should review the word if it's compound nouns you can revise as following :
1/ Remove nouns at the end of the compound word.
* ex : pickpocket (kẻ móc túi)
- checkflight (cuộc bay thử nghiệm)
- checklist (bảng liệt kê)
........
05/03/2011 Đăng bởi Tony
Bạn cũng có thể quan tâm
Nếu bạn bị 1 phép thuật nào đó chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ & ngược lại, bạn sẽ làm gì?
Chuyển đổi .NET 4.0 sang .NET 2.0???
chuyển đổi file mp4 từ máy tính sang điện thoại file .arm làm sao
Chuyển đổi đất nông nghiệp Tam Phước, TP, Biên Hòa thành đất ở như thế nào?
Cách đổi địa chỉ logic qua địa chỉ IP thì làm sao ai biết chỉ mình với. Vd đổi 1001011000011110
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp