Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
làm thế nào để xuất hiện mũi tên trong would
Internet | Ngoại ngữ | Phần mềm | Âm nhạc 04/07/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Bạn vào insert -> symbol
hoặc bạn --> (2 dấu trừ, 1 dấu >)
04/07/2011 Đăng bởi Handsome
2 trong số 3
Có 2 cách,
1 - Đối với Word 2003 : - bạn vào Insert\Symbol
                                  - Hoặc vẽ hình mũi tên trên thanh công cụ Drawing
2 - Đối với Word 2007 và 2010
                                  - Insert\Symbol để chèn
                                  - Insert\Shapes để vẽ hình mũi tên
07/08/2011 Đăng bởi Nguyễn Đức Dần - Hưng Yên
3 trong số 3
Chọn trên thanh công cụ Insert / Sharp/ (chọn hình mũi tên) ở Word 2007

Chọn trên thanh công cụ Drawing/ (hình mũi tên) trên Word 2003

Cách đơn giản là đánh 2 ký tự ngang/bằng và 1 dấu lớn. VD:    ==>                     --------------------------------->
07/08/2013 Đăng bởi Maika Nguyễn
Bạn cũng có thể quan tâm
Help please
Which coutries would you like to visit?
giúp em với!
ai thi ioe lop 7 giup voi: vong 14 bai 4: would you like a******( điền từ j)
google maps phiên bản nào trên đt có mũi tên chỉ đường? Mình đi tới đâu mũi tên theo đó?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp