Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giúp tui với . Toán lớp 4 nhé
Tuổi của cháu bằng bao nhiêu tháng thì tuổi của ông bằng bấy nhiêu năm . Biết rằng tỉ số tuổi ông và tuổi cháu là 78 năm . Hãy tính tuổi ông và tuổi cháu?
Khoa học & Toán học 22/05/2013 Đăng bởi Mai Trần Trân Châu
Câu trả lời
1 trong số 1
1 năm = 12 tháng.
Tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.
Nếu tuổi cháu có 1 phần thì ông có 12 phần.
Tổng số phần giữa tuổi ông và cháu là:
12 + 1 = 13 ( phần )
Số tuổi của cháu là:
78 : 13  = 6 ( tuổi )
Số tuổi ông là:
78 – 6 = 72 ( tuổi )
Đáp số:
Ông: 72 tuổi
Cháu: 6 tuổi
23/05/2013 Đăng bởi hingkom
Bạn cũng có thể quan tâm
Nên đung canxi cho người bị xuống khớp như thế nào/?
Là con gái độ tuổi 20,bạn thích được nhận xét là "ra dáng thiếu nữ" hay thích là "trẻ con nũng nịu"?
Nên yêu một người tuổi như thế nào so với tuổi mình?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp