Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim so 8a3b biet so do chia het cho 2;5 con chia cho 9 du 5
giup minh nha kho qua a
Khoa học & Toán học 24/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
(a và b là các số có 1 chữ số )
Vì 8a3b chia hết cho 2 nên b thuộc {0;2;4;6;8}
vì 8a3b chia hết cho 5 nên b thuộc {0;5}
Suy ra b=0
=> số cần tìm có dạng 8a30
Mà 8a30 chia hết cho 9 nên sẽ có tổng 8+a+3+0 chia hết cho 9=>11+a chia hết cho 9, mà a là số có 1 cs => a=7 (vì 18 chia hết cho 9)

Vậy số phải tìm là 8730
24/10/2013 Đăng bởi dranh.club
2 trong số 5
Hình như trong trường hợp này không có số nào chia 9 dư 5  hết bạn  ạ/ Bạn ở trên tìm ra số 8730 thì số này vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và chia hết cả cho 9 chớ không có dư 5.
25/10/2013 Đăng bởi hingkom
3 trong số 5
mot phan so biet them 9 don vi vao tu duoc phan so moi co gia tri bang 1 va tong cua tu va mau bang 175
07/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
Số tự nhiên bé nhất lớn hơn 1910,79 là số
07/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
tim so 8a3b biet so do chia het cho 2 va 5 con chia het cho 9 va du 5
12/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tim so nho nhat Chia Cho 5 du 2. China Cho 7 du 6
tim chu so a va b sao cho 7ab9 chia het cho 63
tìm số tự nhiên có dạng 1x2y3z4 so cho 1x2y3z4 chia hết cho 13
ba con oi giup toi giai bai toan cho N= dcba. chung minh rang N chia het cho 4 khi va chi khi a +2b chia het cho 4
"so vo" va "ne vo" khac nhau cho nao nhi? Thi du?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp