Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giúp em bài tập vật lý lớp 9:7.2,7.3,7.7,7.8
Khoa học & Toán học 17/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Hỏi vớ vẩn ko hiểu gì hết!
17/09/2012 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
2 trong số 2
7.2(SBT/19)
a)125mA=0.125A
R1=U1 / i1=30/0.125=240(Ω)
b)
R2=I / R1=240/240=1(Ω)
Vậy dây dài 1m  có đei65n trở là 1Ω
7.3(SBT/19)
a)
Uab/Umn= (AM+MN+MB)/MN
mà AM=MN=NB
=>Uab/Umn=3 =>Uab=3Umn
b)Uan=Uam+Umn
  Ubm=Umn+Unb
mà Unb=Uam(cùng bằng độ dài và đồng chất)
=>Uan=Ubm
7.7(SBT/20)
Vì cùng làm từ 1 vật liệu
=>R~L=>R1/R2=L1/L2
=>L1=R1*L2/R2=24*1/1.5=16(cm)
Vậy chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc là 16cm.
7.8(SBT/20)
R=500*0.02=10Ω
23/09/2012 Đăng bởi Nogard
Bạn cũng có thể quan tâm
bài thực hành (1) vật lý lớp 10
Vật Lý lớp 10 . Giải hộ tớ cái bài lý này cái khó quá không làm được
thi đại học môn vật lý có nội dung lớp 10 không nhỉ ?
bài tập vật lý 10
Vật lý 10
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp