Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào cần thành lý hợp đồng?
Pháp luật | Bảo hiểm 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Việc thanh lý hợp đồng tiến hành khi chấm dứt hợp đồng, nhằm xác định lại nghĩa vụ và quyền của các bên theo hợp đồng đã hoàn thành hay chưa và các vấn đề cần giải quyết sau khi chấm dứt hợp đồng. Việc thanh lý hợp đồng không hẳn là mang ý nghĩa đã hoàn toàn “giải phóng” nghĩa vụ của các bên, mà phải tùy từng trường hợp cụ thể. Đối với hợp đồng xây dựng, theo quan điểm của tôi, bạn có thể thanh lý hợp đồng sau khi công trình được hoàn thành, bàn giao và nghiệm thu hoặc sau khi hết thời hạn bảo hành, vấn đề là bạn ở bên nào, tuy nhiên, việc đó không quan trọng bằng nội dung của bản thanh lý hợp đồng.
22/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào thì lập biên bản thành lý hợp đồng?
Khi nào cần lập biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc ?
Khi nào cần hợp đồng mua bán?
hợp đồng lao động không rõ ràng được xử lí như thế nào
xin chia sẻ kinh nhiệm quản lý lao động phổ thông như thế nào hợp lý nhất
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp