Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
khối tiền tệ là gì? tại sao phải chia khối tiền tệ ra làm nhiều khốt tiền?
Khoa học và Giáo dục | Thi cử 28/09/2011 Đăng bởi Trần Trọng Vinh
Bạn cũng có thể quan tâm
Tiền tệ đặc biệt ở chỗ nào??
Vì sao tiền có nhiều mệnh giá?
tại sao không nói tiền tốt mà nói tiền tệ?
anh (chị) cho biết nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ?
Hãy giải thích sự tác động qua lại giữa thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp