Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
có ai có Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng cho mình xin với
Pháp luật | Xã hội 02/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
THÔNG TƯ

SỐ 5-BXD/ĐT NGÀY 9/2/1993

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH

SỬ DỤNG VÀ PHÂN CẤP NHÀ Ở.Thực hiện Quyết định số 118-TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà vào tiền lương. Tiếp theo Thông tư liên Bộ Xây dựng - Tài chính số 1-LB/TT ngày 19/1/1993;

Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở như sau:

I. XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH SỬ DỤNG TRONG NHÀ Ở

1. Nguyên tắc chung:

a) Để xác định diện tích sử dụng cho bên thuê nhà, nhà ở được phân loại như sau:

- Nhà ở riêng biệt hoặc biệt thự.

- Nhà ở nhiều căn hộ (kiểu khách sạn, nhà ở tập thể, nhà ở nhiều căn hộ ghép, nhà ở đơn nguyên).

b) Diện tích sử dụng (m2) của mỗi căn hộ là tổng diện tích ở và diện tích phụ sử dụng riêng biệt. Đối với nhà ở nhiều căn hộ thì diện tích sử dụng của mỗi căn hộ là diện tích sử dụng riêng biệt của từng căn hộ cộng với phần diện tích phụ dùng chung cho nhiều hộ phân bổ theo tỷ lệ với diện tích ở của từng căn hộ.

           . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                               (Ký tên đóng dấu)

     Ghi chú :

     - Đánh dấu "x" vào ô tương ứng với thực tế.

     - Kèm theo bản khai có bản vẽ do bên cho thuê lập.

     - Mỗi bản khai chỉ sử dụng cho một bên thuê nhà.Thông tin khác
TThieuluc  Đang có hiệu lực  
Ngayhieuluc  09/02/1993  
Ngày công báo    
Số công báo    
Số trang    
Văn bản gốc
02/11/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 2
Cụ thể thì em nó đây.
02/11/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Bạn cũng có thể quan tâm
Thông tư nghị định?
trình bày những nguyên tắc về xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng hcm
nhờ mọi người tư vấn dùm mình nên mua dòng máy tính nào, mình học Xây dựng dân dụng,
Thi công xây dựng tại hanoi có khó ko?
làm sao để học tốt trong ngành xây dựng ????
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp