Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bài tập vật lý 10
Một đường dốc AB rất dài . A là chân dốc. Từ điểm C trên thân dốc người ta cho 1 chất điểm M chuyển động vói vận tốc v1=4 m/s và gia tốc a= 4 m/s có chiều hướng lên . cho biết AC =32.5m.
a) viết phương trình chuyển động cua chất điểm M
b) xác đinh vị trí tại đó M đổi chiều chuyển động
c) Khi nào M về đến chân dốc A.
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử | Trung học 18/07/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Mời bạn vào trang sau tham khảo và cho ý kiến nhé
18/07/2011 Đăng bởi tpc
2 trong số 2
Chọn chiều dương là chiều từ đỉnh đến chân dốc. gốc thời gian lúc vật ở chân dốc
Vật M chuyển động lên nên đó là chuyển động chậm dần đều nên gia tốc a<0 = -4 m/s^2
v1^2 - v0^2 = 2as suy ra v0 =căn(v1^2 - 2as) = căn(16 -2. (-4).32,5) = 16.6 m/s
Phương trình chuyển động
v = v0 + at = 16.6 -4t
Vật đổi chiều chuyển động khi v = 0 suy ra t = 4,1s
x = x0 + v0t + at^2/2 = 16,6t + 4t^2/2 , thay t = 4,1 vào ta đc: x =101.68 m
vật đổi chiều chuyển động khi vật cách chân dốc 1 đoạn 101,68 m
vật về đến chân dốc khi vật đạt đc vận tốc v0 = 16,6 suy ra t = 8.2 s
15/08/2011 Đăng bởi Đặng Hữu Cao Kỳ
Bạn cũng có thể quan tâm
Giup em voi!
giúp em làm Bt vật lyy1 10 neeeeeeeeeeeeeeeeee
Toa do mat phang, help gium` voi...
thu gon m: biet m=5ax^2y^2-1/2ax^2y^2+7ax^2y^2-x^2y^2 va tim a de m khong duong voi moi x,y
M phát triển sinh lí cao hơn mấy bạn xương cũng to thật sự m có 40 kg thui, bạn m nói m mập làm sao h?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp