Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hãy định nghĩa từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại?
Văn học 12/10/2011 Đăng bởi Điệp Viên 997
Câu trả lời
1 trong số 1
* Khi bạn gặp một từ ghép nào chỉ người ( hoặc vật ) nói chung, thì đó là từ ghép có nghĩa tổng hợp.
Ví dụ :
- Xa lạ ( xa ghép với lạ tạo ra nghĩa tổng hợp: xa xôi và không quen biết.
- Sách vở ( sách ghép với vở tạo ra nghĩa tổng hợp : sách và vở )
- Ăn uống ( ăn ghép với uống tạo ra nghĩa tổng hợp : nói về việc ăn và uống )
* Khi gặp từ ghép nào không chỉ chung, mà lại có nghĩa như phân loại người ( hay vật ) thì đó là từ ghép phân loại.
Ví dụ :
- Hạt thóc ( hạt ghép với thóc tạo ra nghĩa phân loại so với : hạt ngô, hạt đỗ, hạt kê ... )
- Bà nội ( bà ghép với nội tạo ra nghĩa phân loại so với : bà ngoại, bà dì .... )
- Bài học ( bài ghép với học tạo ra nghĩa phân loại so với : bài làm, bài tập ... )
12/10/2011 Đăng bởi thuhg104
Bạn cũng có thể quan tâm
Triệt để là gì?.Đây có phải là từ ghép không?
có cách nào chuyển fie được cắt, ghép từ movie maker sang file thông thường ví dụ như .dat, .mpg, .mp3... không?
con trai là kiệt, con gái tên gì để ghép 2 tên lại cho có ý nghĩa?
tính tổng các chữ số từ 1 đến 999
cấu trúc câu tiếng pháp? cách ghép câu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp