Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
so sánh giống và khác nhau giữa tri giác và cảm giác
Xã hội 10/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
đều là sự nhận thức của con người với thế giới bên ngoài
khác:
cảm giác là cái có trước khi ta tiếp xúc trực tiếp với sự vật từ bên ngoài về đặc điểm, hình thái...của chúng
có cảm giác mới có đc tri giác, là ý thức của con người giúp ta biết đc những đặc tính và bản chất của sự vật
10/05/2012 Đăng bởi bé Mộc
Bạn cũng có thể quan tâm
Trên một hình tam giác đều ở 3 đỉnh có 3 con kiến
Giúp mình với, tính trọng tâm tứ giác thì làm thế nào nhỉ?
Dựng tam giác biết 1 cạnh
Đa giác nào có số đường chéo bằng số cạnh?
làm cách nào nhớ được hết các công thức lượng giác?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp