Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách tính khoảng cách thực tế khi biết tỉ lệ bản đồ và khoảng cách trên bản đồ
Trung học 08/04/2011 Đăng bởi o0o
Câu trả lời
1 trong số 6
Trên bản đồ bgiờ cũng có tỷ lệ xích, khoảng cách thực tế ở ngoài sẽ bằng khoảng cách trong bản đồ nhân với tỷ lệ xích đó
Vd, ban đồ tgiới có tỷ lệ xích là 35.000.000 vậy có nghĩa là cứ 1cm trên bản đồ tương ứng với 35.000.000 cm trên thực tế tức là bằng 35000km
08/04/2011 Đăng bởi tentoilarg
2 trong số 6
E nhớ công thức ở lớp 4
Kc thực tế = kc bản đồ : tỉ lệ
Ví dụ tỉ lệ bản đồ 1/1000 ; nếu trên bản đồ là 5 cm thì kc thực tế là  5 : 1/1000 = 5. 1000/1 = 5000 cm =50 m
08/04/2011 Đăng bởi h.sinhtieuhoc
3 trong số 6
với hai người đã trả lời bạn thoả mãn và tính được rồi nhỉ
29/04/2011 Đăng bởi Duyên - xuân
4 trong số 6
ty le 1/400 thi 4cm la bao nhieu
04/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
ng
17/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
Ví dụ: bản đồ tỉ lệ 1/1000 thì cứ 10cm trên bản đồ bằng 100m ngoài thực địa xác định theo công thức đơn giản sau. từ cm ta phải đổi ra m
Vậy 10cm = 10/100 = 0.1m
Lấy 0.1m nhân với tỉ lệ bản đồ thì ra kết quả 0.1*1000=100m
14/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
xin hỏi về cách chọn phiên bản photoshop
Các bạn cho hỏi mình thấy có nhiều bản đồ thành Cổ Loa, không biết bản đồ nào mới chính xác?
Cách thu hẹp khoảng cách giữa các thể hệ?
Công thức để tính khoảng cách trung bình của n điểm trong một hình cầu là gì?
Cho mình hỏi giá của 1 chiếc nhẫn bằng bạc khoảng bao nhiêu tiền vậy?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp