Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cài win bị thiếu font chữ phải làm sao
mình dang sài winxp sp3.
Hệ điều hành 04/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
thì download theme font về để cài
04/09/2011 Đăng bởi Phạm Văn Hải
2 trong số 4
Thì cài tiếp, nếu thiếu font chữ thì copy những font bạn hay dùng thả vào FONT nằm ở ổ C thì phải.
04/09/2011 Đăng bởi Trở Về
3 trong số 4
Thiếu thì bạn kiếm ở đâu đó hay lên mạng down về. Copy và paste vào trong thư mục Font trong Control Panel ấy.
Nếu không tìm thấy thì vào Search trên cửa sổ gõ Font trong cách tìm thư mục.
04/09/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
4 trong số 4
Thiếu font gì thì cài font đó copy và paste vào c:/windows/font. Chú ý cài nhiều font sẽ ảnh hưởng đến tốc độ máy
04/09/2011 Đăng bởi Henry Hiếu Nguyễn
Bạn cũng có thể quan tâm
font chữ bị lỗi?
Sao có mấy loại font chữ không dùng được ?
Tại sao trong phần advanced không nhận font?
làm sao để đọc được tất cả các font chữ???
win 7 cài thiếu hay đủ phân biệt thế nào nếu cài thiếu thì nó làm sao?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp