Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bài tập hóa học lớp 9
1/ cko các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. hỏi:a/ phân tử chất nào có nhóm -OH? nhóm -COOH? b/ chất nào tác dụng được với K,ZN, NaOH, K2CO3.viết các PTHH
BÀI 2 tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng phân hủy trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. hãy viết PTHH của PƯ xảy ra khj đun etyl axetat với udng dịch HCl, dung dịch NaOH.
BÀI 3 có 3 lọ không nhãn ựng 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên
bài 4 khj xác định công thức của các chất hữu cơ A&B người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O còn công thức pahn6 tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào? viết PTHH minh họa ( nếu có)
Bài 5 khj lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.
a/ từ 10 lít rượu 8 độ có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic? biết hiêu suất quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D= 0,8g/cm^3.
b/ nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu?


Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử | Trung học 31/03/2012 Đăng bởi thùy trang
Câu trả lời
1 trong số 2
mấy bài trong SGK đây mà, bài 1 là bài tập cơ bản nhất mà cũng ko làm đc à, mua sách giải về mà đọc nhé bạn
31/03/2012 Đăng bởi lonelyspirit
2 trong số 2
dễ thí mà ko làm dc ak?
12/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Nhận biết 3 hợp chất axit axetic, rượu etylic, etyl axetat
phân biệt rượu etylic và axit axetic
Nhận biết rượu etylic và axit axetic theo 2 cách bằng phương pháp hoá học
Cạp cạp! Hóa học giúp mình
cả nhà cho làm phiền cái nhé.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp