Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cần ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được bốn hình tam giác nhận ba điểm trong các điểm ấy làm đỉnh?
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 17/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
4 diem
17/09/2012 Đăng bởi TYCTYCT
2 trong số 2
chi co the la 4 diem
17/09/2012 Đăng bởi hoang phi
Bạn cũng có thể quan tâm
Cần ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được 5 hình tam giác ?
CMR:tứ jac có jao điểm các đường chéo trùng với jao điểm các đoạn nối trung điểm các cạnh đối diện thì tứ jác đó là hbh.
Toán hình 8
Cho tam giác ABC đều nột tiếp (O).Xác định điểm M sao cho vectơOM=vectơOA+vectơOB
Toán 8
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp