Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho mình hỏi " điều tiết "có nghĩa là gì vậy bạn?
Khoa học và Giáo dục 15/02/2012 Đăng bởi Luu Linh
Câu trả lời
1 trong số 3
Khi cơ thể có những thứ tác động thì hệ thần kinh phản xạ cho thích ứng
15/02/2012 Đăng bởi lovedbsk
2 trong số 3
làm cho mọi hoạt động đúng mức, không mất cân đối
15/02/2012 Đăng bởi lyking
3 trong số 3
Điều tiết quá trình điều chỉnh để đạt đến một trạng thái nào đó có thể nói là theo hướng tích cực.
Vd: Điều tiết nền kinh tế vĩ mô thông các chính sách tiền tê...
     Điều tiết nước lũ thông qua hệ thống thuỷ lợi.
15/02/2012 Đăng bởi phan tuấn vũ
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho mình hỏi nghĩa của "civil service" ?
Cho mình hỏi chỗ nào hướng dẫn chi tiết cách quay rubix ?
cho tôi hỏi điều này :
có nên xóa những câu hỏi không có nghĩa
MÌNH ĐẶT CÂU HỎI VÀ CHƯA THẤY TRẢ LỜI MÀ LẠI BỊ SPAM RỒI MẬT TIÊU LUÔN NGHĨA LÀ SAO?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp