Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ngân hàng trung ương khác ngân hàng thương mại ở điểm nào?
Tín dụng | Ngân hàng 03/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Ngân hàng Nhà nước là NHTW điều hành các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Ngân hàng thương mại có nhiều loại, ví dụ ngân hàng thương mại quốc doanh (hay ngân hàng thương mại nhà nước), ngtân hàng thương mại cổ phần. Phân biệt đơn giản: Nhìn vào tên biết liền, các Ngân hàng thương mại có tên là: Ngân hàng thương mại cổ phần (Ví dụ Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, ...)
03/03/2011 Đăng bởi Mai Văn Cảnh
2 trong số 4
ngan hang trung uong la ngan hang dieu tiet cac ngan hang thuong mai no the hien moi quan he giua ngan hang voi ngan hang va cac to chuc tin dung chu ko co moi quan he truc tiep voi doanh nghiep.
Con Ngan hang thuong mai la ngan hang truc tiep giao dich voi cac doanh nghiep, to chuc, ca nhan. Hay noi cach khac ngan hang thuong mai co quan he truc tiep voi doanh nghiep va la trung gian giua ngan hang nha nuoc va doanh nghiep.
07/03/2011 Đăng bởi MsNgân
3 trong số 4
Phân biệt (so sánh) chức năng của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương?
21/05/2011 08:58  |  4,987 lượt xem
=== Ngân hàng trung ươngliên quan đến ba chức năng cơ bản, đó là phát hành tiền tệ, ngân hàng của các tổ chức tín dụng, và ngân hàng của chính phủ. Tuy nhiên, không phải ngân hàng trung ương nào cũng mang đầy đủ ba chức năng này. Ngân hàng thương mại có 3 chức năng bao gồm: trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, tạo tiền.
===Ngân hàng trung ương khác với ngân hàng thương mại ở một số đặc điểm sau:

      -Chức năng của ngân hàng trung ương:

1. Ngân hàng trung ương có chức năng kiểm tra xem ngân hàng thương mại có thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hay không và có thể can thiệp vào hoạt động của các ngân hàng thương mại thông qua lãi suất cơ bản,lãi suất trần...

2. Ngân hàng trung ương là ngân hàng: + của chính phủ + của các ngân hàng thương mại (khi các ngân hàng này gặp vấn đề thanh khoản) và các tổ chức tín dụng + khác với ngân hàng thương mại,ngân hàng trung ương không cho cá nhân và doanh nghiệp vay

3. Thực hiện giao dịch giữa các ngân hàng thương mại( để giảm chi phi giao dịch transaction cost)

4. Ngân hàng trung ương có chức năng kiểm soát tiền tệ của quốc gia đó như phát hành tiền tệ hay thu mua tiền tệ...

5. Thực hiện các chính sách tiền tệ

6. Là kho dự trữ vàng và các tài sản ngoại tệ

     Còn chức năng chính của NHTM chủ yếu là cho cá nhân và doanh nghiệp vay vốn.

Chức năng trung gian tín dụng
Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại [3]. Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người có nhu cầu về vốn. Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người gửi tiền và người đi vay.

Chức năng trung gian thanh toán

Ở đây NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ. Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng… Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn cho mình phương thức thanh toán phù hợp. Nhờ đó mà các chủ thể kinh tế không phải giữ tiền trong túi, mang theo tiền để gặp chủ nợ, gặp người phải thanh toán dù ở gần hay xa mà họ có thể sử dụng một phương thức nào đó để thực hiện các khoản thanh toán. Do vậy các chủ thể kinh tế sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian, lại đảm bảo thanh toán an toàn. Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó góp phần phát triển kinh tế.

Chức năng tạo tiền
Tạo tiền là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của ngân NHTM. Với mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính cho sự tồn tại và phát triển của mình, các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù của mình đã vô hình chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế. Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán. Thông qua chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng sử dụng số vốn huy động được để cho vay, số tiền cho vay ra lại được khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng vẫn được coi là một bộ phận của tiền giao dịch, được họ sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ… Với chức năng này, hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội.

===Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng vay tiền của người gửi và cho các công ty và cá nhân vay vốn. Sai biệt về lãi suất cho vay và đi vay là lợi nhuận của NHTM.
          Ngân hàng trung ương được thành lập với mục đích là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu trợ các ngân hàng thương mại có nguy cơ đổ vỡ.
         Ngân hàng thương mại thuộc tư nhân hay tổ hợp tư trong khi NH Trung Ương thuộc quyền sở hữu của Nhà Nước.
23/03/2012 Đăng bởi Hoang Tam
4 trong số 4
Ngân hàng trung ương có 3 chức năng chính là
- Phát hành tiền
Ở phần lớn các nước, đây là ngân hàng duy nhất có quyền in và phát hành tiền
- Ngân hàng của các ngân hàng
Cấp vốn cho các ngân hàng trung gian qua việc tái chiết khấu các hối phiếu và giấy tờ có giá trị
Mua các giấy tờ có giá trên thị trường, qua đó cung cấp vốn cho thị trường, gọi là nghiệp vụ thị trường mở
Yêu cầu các ngân hàng trung gian mở tài khoản tại chỗ mình để gửi các khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc, hoặc tiền gửi thanh toán, nếu cần
Làm trung gian thanh toán giữa các ngân hàng
Là người cho vay cuối cùng của các ngân hàng, khi các ngân hàng có nguy cơ đổ vỡ mà sự đổ vỡ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính quốc gia, NHTW sẽ tái cấp vốn cho ngân hàng này nhưng ngân hàng được cứu sẽ chịu sự giám sát của NHTW.
- Ngân hàng của chính phủ
Ở phần lớn các nước, NHTW sẽ quản lí tiền nong chi tiêu cho chính phủ. Ở VN thì người đảm nhận việc này là Kho bạc
Cho chính phủ vay tiền
Đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu chính phủ
Thay chính phủ can thiệp thị trường ngoại hối
Quản lí chính sách tiền tệ, nếu NHTW không trực thuộc chính phủ.
22/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Ngân hàng trừng ương và ngân hàng thương mại khác nhau ở chỗ nào??
Ngân Hàng Trung Ương và Ngân Hàng Thương Mại phải làm trước lạm phát ?
tín dụng của ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại giống và khác nhau ở chỗ nào
Tại sao ngân hàng trung ương kiểm soát hoạt động ngân hàng thương mại?
Ngân hàng thương mại khác NHNN ở chỗ nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp