Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vẽ được mui tên, sơ đồ trong word 2007 nhưng khi in lại không có thì làm thế nào?
Phần mềm | Phần cứng 03/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Vào option có phần print chọn printed pictures
03/12/2010 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
2 trong số 2
Sau khi vẽ bạn nhớ group tất cả các mũi tên khung, hay text vào với nhau bằng cách giữ Ctrl và rê chuột đến tất cả các đối tượng trong sơ đồ đó và click (chú ý đối với text box thì click chuột vào khung chứ không phải vào chữ). Chúc bạn thành công.
07/04/2011 Đăng bởi Lan Ngọc
Bạn cũng có thể quan tâm
Dùng word 2007 để vẽ thì vào chỗ nào ?
làm thế nào để vẽ được đồ thị trong word 2007, giúp mình với!
Word 2007: Vẽ một nhóm các đối tượng mà muốn group chúng lại thì làm thế nào cho tiện?
xin hỏi để đọc được bản vẽ trên word 2003 phải làm thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp