Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vì sao nói: thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản pháp?
Xã hội 03/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
có 2 lý do chính:
-chăm lo đến đời sống nhân dân; có những chính sách ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người nông dân: chia lại ruộng đất; xỏa bỏ chế độ 3 đẳng cấp....
- xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ pk. lập ra 1 thể chế nhà nc mới.
03/05/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
2 trong số 4
-phai giacobanhda thuc hien nhieu bien phap de trung tri bon phan cach mang trong nuoc,dong thoi danh bai giac ngoai xam(ao,pho) ra khoi bien gioi
-giai quyet y cau cua nhan dan:
   +banh hanh lenh tong dong vien
   +ban hanh luat gia toi da
   +giai quyet ruong dat cho nhan dan, tien luong cho cong nhan
-dua Phap thoat khoi nhung kho khan nhat dinh ma o nhung phai khac(phai lap hien,girongdanh)khong thuc hien duoc
-xoa bo nhung tan du phong kien con xot lai
=>"chinh quyen giacobanh co tinh than cach mang triet de va tich cuc bao ve quyen loi cua quan chung nhan dan"
04/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
-phai giacobanhda thuc hien nhieu bien phap de trung tri bon phan cach mang trong nuoc,dong thoi danh bai giac ngoai xam(ao,pho) ra khoi bien gioi
-giai quyet y cau cua nhan dan:
   +banh hanh lenh tong dong vien
   +ban hanh luat gia toi da
   +giai quyet ruong dat cho nhan dan, tien luong cho cong nhan
-dua Phap thoat khoi nhung kho khan nhat dinh ma o nhung phai khac(phai lap hien,girongdanh)khong thuc hien duoc
-xoa bo nhung tan du phong kien con xot lai
=>"chinh quyen giacobanh co tinh than cach mang triet de va tich cuc bao ve quyen loi cua quan chung nhan dan"
04/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
-phai giacobanhda thuc hien nhieu bien phap de trung tri bon phan cach mang trong nuoc,dong thoi danh bai giac ngoai xam(ao,pho) ra khoi bien gioi
-giai quyet y cau cua nhan dan:
  +banh hanh lenh tong dong vien
  +ban hanh luat gia toi da
  +giai quyet ruong dat cho nhan dan, tien luong cho cong nhan
-dua Phap thoat khoi nhung kho khan nhat dinh ma o nhung phai khac(phai lap hien,girongdanh)khong thuc hien duoc
-xoa bo nhung tan du phong kien con xot lai
=>"chinh quyen giacobanh co tinh than cach mang triet de va tich cuc bao ve quyen loi cua quan chung nhan dan"
Có thể nói
có 2 lý do chính:
-chăm lo đến đời sống nhân dân; có những chính sách ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người nông dân: chia lại ruộng đất; xỏa bỏ chế độ 3 đẳng cấp....
- xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ pk. lập ra 1 thể chế nhà nc mới.
23/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Anh chị có suy nghĩ ntn về câu nói:"CNTB là đỉnh cao của sự phát triển nhân loại"....
cac ban có biết đỉnh núi nào cao thứ 2 trên thế giới không?
Kẻ chuyên đi cướp trái tim của các cô gái có phạm pháp không ?
tôi muốn tư vấn luật giao thông xin hỏi có công ty nào chuyên về luật giao thông?
sao trên đỉnh núi cao vẫn có nhiều nước?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp