Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
How much how many dùng khi nào ?
Tiếng Anh | Ngoại ngữ 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 6
“ how many “ đi cùng với tính từ đếm được
“ how much “ đi cùng với tính từ không đếm được
21/03/2010 Đăng bởi congchua
2 trong số 6
- "how many" dùng với danh từ đếm được số nhiều
- "how much" dùng với danh từ đếm được số ít và danh từ không đếm được
Vd: How many people are there in the family ? (people là danh từ đếm được số nhiều)
     How much water do you drink every day ? (water là danh từ không đếm được)
27/10/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 6
-How many dùng để hỏi số lượng đối với những danh từ đếm được ở số nhiều.
-How much dùng để hỏi số lượng đối với những danh từ đếm được ở số ít hoặc những danh từ không đếm được.
03/01/2011 Đăng bởi hoangnam.phan413
4 trong số 6
nếu ra bên ngoài xã hội bạn nói 1 trong 2 từ này đều được cả.
17/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
- "how many" dùng với danh từ đếm được số nhiều
- "how much" dùng với danh từ đếm được số ít và danh từ không đếm được
20/06/2012 Đăng bởi Firedragon
6 trong số 6
How many + Noun (đếm được)
How much + Noun (không đếm được)
- Để biết Noun đếm được hay ko đếm được bạn có thế search google có rất nhiều đó :)
27/08/2013 Đăng bởi kimpis267
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào đung how much và how many?
Khi nào đung there is,there are?
english
hoi bao nhieu tien dung how much hay how many
how many films...... she.... in?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp