Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Sản xuất hàng hóa ra đời khi nào?
Kinh tế | Thông tin 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Sản xuấ hàng hóa ra đời khi có đủ 2 điều kiện:
(1): Có sự phân công lao động xã hội, đó là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành nghề khác nhau, tạo ra sự chuyên môn hóa trong lao động. Nhưng ta cần phân biệt rõ ràng trong điều kiện này. Tôi có thể lấy ví dụ như thế này cho bạn rõ hơn, trong một gia đình có 4 anh em, mỗi người đều được phân công lao động trong gia đình (mỗi người làm 1 việc) sản phẩm lao động được dùng chung nhưng đó không phải là sản xuất hàng hóa.
Thời nguyên thủy chưa có sự phân chia lao động, họ làm việc một cách tự phát. Sau đó trình độ tăng lên do có sự cải tiến phương tiện sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển, lao động chuyên môn hóa hơn, Có sự phân chia lao động, mỗi người làm ra một tới hai sản phẩm. Nhưng do yêu cầu của cuộc sống nên mỗi người cần nhiều sản phẩm khác mới thỏa mãn được nhu cầu tối thiểu của mình. Điều này buộc họ đem sản phẩm của minh mang trao đổi. Đây là tiền đề của sự ra đời của sản xuất hàng hóa.
(2) Phải có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất. Do sự sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất hay còn gọi là xuất hiện tư hữu về tư liệu sản xuất.
Khi có 2 điều kiện này thì sản xuất hàng hóa sẽ ra đời.
29/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao có sản xuất hàng hóa?
Phân biệt giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất và giá trị sản lượng hàng hóa tiêu thụ?
Theo đinh nghia thì Sản xuất hoá là gì?
Làm thế nào để kiểm trả được máy samsung sản xuất khi nào,hàng công ty....??
tên các sản phẩm được sản xuất từ dầu khí
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp