Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chung minh rang hinh thuc to chuc day hoc len lop la hinh thuc to chuc day hoc co ban nhung khong phai la duy nhat
Khoa học và Giáo dục 29/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Trước hết bạn đã dán sai nhãn !
Ngoài ra còn có học trực tuyến,học thêm ở nhà thầy cô giáo !
Thân.
29/12/2011 Đăng bởi Chú Tễu
2 trong số 2
la hinh thuc co ban lvi:da the hien o
 -day duoc nhieu hoc sinh trong lop,dap ung nhu cau cua hoc sinh,dap ung teu cau cua pho cap giao duc
  -dam bao cho hoc sinh co the linh hoi kien thuc,tri thuc,ki nang,ki xao 1 cah khoa hoc va he thong phu hop voi tam li hoc,giao duc hoc, va ve sinh hoc duong.
  -dam bao su thong nhat trong pham vi toan quoc,noi dung day hoc va ke hoach day dem lai hieu qua kinh te cao
  -tao dieu kien thuan loi cho hoc tap va giao duc co su hop tac,giup do lan nhau giua cac hoc sinh
*nhung khong la duy nhat the hien o:
   -khong co du thoi gian va dieu kien de dam bao cho hoc sinh nam chac ngay kien thuc,ki nang,ki xao trong chuong trinh quy dinh
   -giao vien co kha nang de chu y toi dac diem,nhan thuc cua tung hoc sinh
   -khong co du thoi gian,dieu kien de dam bao thoa mannhu cau vuot ra khoi pham vi chuong trinh quy dinh.
16/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tien giay cua viet nam hien nay thuc hien duoc nhung chuc nang co ban nao?
NHUNG LI DO KHIEN MOT TO CHUC PHAI TRANG BI MANG LAN
ban hieu nhu the nao ve nha nuoc la 1 to chuc co tinh chat giai cap
co thai uong nuoc thuc pham chuc nang nuoc no ni duoc ko
lam the nao de to chuc cac hoat dong ren ki nang song cho hoc sinh ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp