Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho Cuo,BaCl2,Zn,Zno chất nào tác dụng được với HCl, H2SO4 loãng. Chất khí cháy được trong không khí
Thi cử 08/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Zn ra hidro cháy đc, còn lại thì ko
08/09/2011 Đăng bởi Ha đét
2 trong số 5
Viết luôn phương trình cho bạn nè
CuO + 2HCl --------> CuCl2 + H2
CuO + H2SO4 -------> CuSO4 + H2O
BaCl2 + H2SO4 -------> BaSO4 + 2HCl
Zn + 2HCl -------> ZnCl2 + H2
Zn + H2SO4 -------> ZnSO4 + H2
ZnO + HCl --------> ZnCl2 + H2
ZnO + H2SO4 ------> ZnSO4 + H2

Chất khí sinh ra duy nhất là H2 và nó cháy được trong không khí
-------->7026<-------
08/09/2011 Đăng bởi Forever A Love
3 trong số 5
cau tra loi cua ban forever a love sai roi
oxit bazo tac dung voi axit ra muoi va nuoc ma
16/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O
CuO + H2SO4 ---> CuSO4 +H2O
BaCl2 + H2SO4--->BaSO4 + 2HCl
Zn + 2HCl---> ZnCl2 +H2
Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2
ZnO + 2HCl---> ZnCl2+H2O
ZnO + H2SO4 --->ZnSO4 + H2O
vậy chỉ con tắc dụng với HCl vàH2SO4 loãng để ra chất khí cháy đc trong không khí là H2.
18/09/2011 Đăng bởi cry58
5 trong số 5
CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O
CuO + H2SO4 ---> CuSO4 +H2O
BaCl2 + H2SO4--->BaSO4 + 2HCl
Zn + 2HCl---> ZnCl2 +H2
Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2
ZnO + 2HCl---> ZnCl2+H2O
ZnO + H2SO4 --->ZnSO4 + H2O

Như vậy,  Zn tác dụng được với HCl và H2SO4 để cho ra chất khí cháy được là H2. Còn lại không cho ra chất khí cháy được.
26/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
nhận biết các chất sau: KCl, Na2SO3, NAOH, HCl, H2SO4
hóa nữa nek. khó quá.
Tách riêng từng chất: ch4,c2h2, c2h4,co2
Hóa học ?
tính chất riêng của HCl
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp