Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
trinh bay ban chat va chuc nang cua nha nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam
Xã hội 14/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
bản chất nhà nước xhcnvn
-là nhà nước pháp quyền XHCN của dân do dân và vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh công nông và tri thức
-thể hiện ở các đặt trưng:
+nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực
+nhà nước XHCNVN là Nhà nước dân chủ
+thống nhất các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ vn
+hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng giữa NN và công dân
+thực hiện đường lối hòa bình và hữu nghị

-----chức năng:
+đối nội:tổ chức q lý kinh tế,văn hóa-xã hội,bảo vệ xh
+đối ngoại :thực hiện chủ quyền qgia, xây dựng lực lượng b vệ tổ quốc...
20/05/2013 Đăng bởi gigiboz
Bạn cũng có thể quan tâm
can ba cap xa khac cong chuc cap xa
cau tao cua ruot non phu hop voi chuc nang hap thu cac chat dinh duong duoc the hien nhu the nao?
Su khac biet giua chu nghia tu ban voi chu nghia xa hoi
tai sao xay dung xa hoi chu nghia can co con nguoi chu nghia xa hoi?
Co quan diem cho rang nuoc ta da thuc hien xong thoi ky qua do len xa hoi chu nghia la dung hay sai? Vi sao?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp