Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là
Khoa học & Toán học 06/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
So le lon hon 30 va nho nhat trong tap hop la 31.
So le nho hon 2000 va lon nhat trong tap hop la 1999
Tong so le la( 1999 - 31 )/2 + 1 = 985 so.
06/08/2012 Đăng bởi Chàng trai mãi Cô Đơn
2 trong số 2
Số lẻ nhỏ nhất lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là 31
Số lẻ lớn nhất lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là 1999
Vậy tổng số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là : (1999-31)/2 + 1 = 985 ( số)
06/08/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
Bạn cũng có thể quan tâm
Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là
Trong hai phân số 2 phần 3 và 4 phần 5 phân số nào nhỏ hơn, tại sao?
Số pi đã tìm được bao nhiêu số tính đến năm 2000
tim GTLN
sô 012 3333 0300 va 0938090918 số nào đẹp hơn nhỉ??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp