Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chuyển đổi số hệ nhị phân sang hexa trong c
Ngôn ngữ lập trình 15/05/2011 Đăng bởi Lê Xuân Nguyên
Câu trả lời
1 trong số 2
Đây là bảng tra cứu
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | 8
1001 | 9
1010 | A
1011 | B
1100 | C
1101 | D
1110 | E
1111 | F
bạn xem ví dụ sau:
Lấy số 1010110111101111 làm ví dụ, chia thành các chuỗi gồm 4 số:
1010110111101111 -> 1010 1101 1110 1111
Sử dụng bảng trên ta sẽ có được:

1010 = A
1101 = D
1110 = E
1111 = F

1010110111101111 (binary) = 0ADEF (hex)
trong lập trình c để làm được điều này có nhiều cách
cách đơn giản là tạo 1 từ điển để tra cứu, sau đó từ số nhị phân có thể chuyển sang dạng chuổi để so sánh 4 kí tự từ trái sang phải với bảng từ điển để cho ra kết quả sau cùng
19/05/2011 Đăng bởi Mr.Nam
2 trong số 2
thế vd mình muốn đổi K, L, M thì đổi kiểu j zậy
14/03/2012 Đăng bởi Linh Mốk
Bạn cũng có thể quan tâm
mọi người ơi chuyển 0.9 từ hệ thập phân sang nhị phân được mấy nhỉ . bác nào chỉ hộ em với
Làm sao để chuyển đổi một bài viết từ blog sang dạng .DPF. Bạn nào biết xin chỉ giùm. Cảm ơn.
khi đang chuyển đổi video sang định dạng DVD, máy bổng nhiên khởi động lại?
Khi nào thì được kết chuyển từ tk154 sang tk632?
Chuyển động biến đổi đều
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp