Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nêu tính chất hóa học chung cho các hợp chất oxit,bazơ,axit,muối?
mấy anh chị, thầy cô trả lời đầy đủ dùm em để chiều nay em nộp bài kiểm không có là em bị zero nữa. hix hix! giúp em với sắp đi học rồi!
Khoa học và Giáo dục | Thi cử | Hóa học 23/08/2011 Đăng bởi i don't know
Câu trả lời
1 trong số 3
- Axit
Tính chất hóa học
+ Làm đổi màu chất chỉ thị (làm quỳ tím hóa đỏ)
+ Tác dụng với kim loại (Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb)
Ví dụ:
Mg + HCl → MgCl2 + H2
Phản ứg trung hòa là phản ứng hóa học giữa axít và bazơ. Sản phẩm tạo thành là muối và nước. Vì thế nó còn được gọi là phản ứng tạo nước. Ví dụ:
NaOH + HCl -> NaCl + H2O
Dạng phản ứng này tạo thành nền tảng của các phương pháp thử chuẩn độ để phân tích axít, trong đó các chất chỉ thị độ pH chỉ ra điểm trung hòa.
- Ôxít
Phản ứng với nước
Một số Ôxít bazơ phản ứng với nước tạo thành một bazơ. Chỉ có năm oxit bazơ kết hợp với nước sẽ tạo thành bazơ (CaO, Na2O, Li2O, BaO, K2O)
Ví dụ: CaO + H2O → Ca(OH)2
Ôxít axít phản ứng với nước tạo thành một axít (trừ SiO2).
Ví dụ: Mn2O7 + H2O → 2 HMnO4
Phản ứng với axít
ôxít bazơ phản ứng với axít để tạo thành muối và nước.
Ví dụ: 3 CaO + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3 H2O
Ôxít lưỡng tính phản ứng với axít để tạo thành muối và nước.
Phản ứng với bazơ
Ôxít axít phản ứng với bazơ để tạo thành muối và nước.
Ví dụ: SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O
Ôxít lưỡng tính phản ứng với bazơ để tạo thành muối và nước
Phản ứng với oxit
Một số oxit bazơ (5 oxit Li2O, K2O, BaO, CaO, Na2O) tác dụng với oxit axit tạo thành muối
Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO
- Bazơ
   Bazơ tan làm đổi màu chất chỉ thị (quỳ tím hóa xanh, phenolphtalin không màu hóa đỏ)
   Hidroxit tan (kiềm) tác dụng với oxit axit tạo thành muối
Ví dụ:
Ca(OH)2OH + CO2 → CaCO3 + H2O
NaOH + CO2 → NaHCO3
Phản ứng trao đổi với dung dịch muối (sản phẩm phải có kết tủa ↓)
3 KOH + FeCl3 → 3 KCl + Fe(OH)3 ↓
Tác dụng với axit
Ví dụ:
NH3 + HCl → NH4Cl
Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + H2O
3 Ba(OH)2 + 2 H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6 H2O
Hidroxit không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit bazơ và nước
Ví dụ: Cu(OH)2 → CuO + H2O
- Muối:
23/08/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 3
- Axit
Tính chất hóa học
+ Làm đổi màu chất chỉ thị (làm quỳ tím hóa đỏ)
+ Tác dụng với kim loại (Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb)
Ví dụ:
Mg + HCl → MgCl2 + H2
Phản ứg trung hòa là phản ứng hóa học giữa axít và bazơ. Sản phẩm tạo thành là muối và nước. Vì thế nó còn được gọi là phản ứng tạo nước. Ví dụ:
NaOH + HCl -> NaCl + H2O
Dạng phản ứng này tạo thành nền tảng của các phương pháp thử chuẩn độ để phân tích axít, trong đó các chất chỉ thị độ pH chỉ ra điểm trung hòa.
- Ôxít
Phản ứng với nước
Một số Ôxít bazơ phản ứng với nước tạo thành một bazơ. Chỉ có năm oxit bazơ kết hợp với nước sẽ tạo thành bazơ (CaO, Na2O, Li2O, BaO, K2O)
Ví dụ: CaO + H2O → Ca(OH)2
Ôxít axít phản ứng với nước tạo thành một axít (trừ SiO2).
Ví dụ: Mn2O7 + H2O → 2 HMnO4
Phản ứng với axít
ôxít bazơ phản ứng với axít để tạo thành muối và nước.
Ví dụ: 3 CaO + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3 H2O
Ôxít lưỡng tính phản ứng với axít để tạo thành muối và nước.
Phản ứng với bazơ
Ôxít axít phản ứng với bazơ để tạo thành muối và nước.
Ví dụ: SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O
Ôxít lưỡng tính phản ứng với bazơ để tạo thành muối và nước
Phản ứng với oxit
Một số oxit bazơ (5 oxit Li2O, K2O, BaO, CaO, Na2O) tác dụng với oxit axit tạo thành muối
Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO
- Bazơ
  Bazơ tan làm đổi màu chất chỉ thị (quỳ tím hóa xanh, phenolphtalin không màu hóa đỏ)
  Hidroxit tan (kiềm) tác dụng với oxit axit tạo thành muối
Ví dụ:
Ca(OH)2OH + CO2 → CaCO3 + H2O
NaOH + CO2 → NaHCO3
Phản ứng trao đổi với dung dịch muối (sản phẩm phải có kết tủa ↓)
3 KOH + FeCl3 → 3 KCl + Fe(OH)3 ↓
Tác dụng với axit
Ví dụ:
NH3 + HCl → NH4Cl
Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + H2O
3 Ba(OH)2 + 2 H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6 H2O
Hidroxit không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit bazơ và nước
Ví dụ: Cu(OH)2 → CuO + H2O
- Muối:
28/07/2012 Đăng bởi Hoàng Tử Đơn Độc
3 trong số 3
mình nhin vao máy cái chẳng hiểu j cả..mai cung kiểm tra 1 tiết liên quan dến cái này mà không bit
08/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
axit pemanganic(HMnO4) có mạnh không và tính chất của nó như thế nào?
axit 2 lần axit là gì?
NaAlO2 + ? → Al(OH)3
Muối amoniaxit và dung dịch kiềm ?
Hóa 11
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp