Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
đối tượng và đối tác của cách mạng việt nam hiện nay là gì
mọi người giúp em nhé? thanks mọi người :D
Pháp luật | Xã hội 06/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
1. kiên định đi theo con đường xhcn, chủ nghĩa mac-leenin và tư tưởng hồ chí minh
2. Phát triển nền kinh tế đạt hiệu quả tăng trưởng, bền vững và phải thực sự coi trọng chất lượng (tập trung vào công nghiệp nặng )
3. Kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế với an sinh XH, thực hiện công bằng , dân chủ văn minh
4. xây dựng củng cố Đảng cả về tư tưởng ,chính  trị tổ chức
5. Nhạy bén trong công tác quản lý đất nước, phù hợp với tình hình trong nước và trên thế giới
6. Mình không biết có đúng không nhưng hi vọng bạn có thể tham khảo phần nào
07/12/2011 Đăng bởi Fire_Dragon_8x
2 trong số 2
đối tượng và đối tác của cách mạng việt nam hiện nay l
14/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Constructor, destructor là gì và khi nào constructor, destructor được gọi.?
Tăng trưởng không kiểm soát được thường xảy ra đối với đoành nghiệp như thế nào?
Thu giúp mình với. Lập trình hướng đối tượng?
Tại sao ý thức mang tính chủ quận?
Ây dza dza , làm sao để bắt đầu 1 tình yêu đây bạn ?!! đối tượng thì có òi , nhưng mỗi lần chuẩn bị nói thì ...
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp