Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho vay và bảo lãnh khác nhau ở chỗ nào?
Pháp luật | Ngân hàng 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
- Cho vay, còn gọi là tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất.

Do hoạt động này làm phát sinh một khoản nợ nên bên cho vay còn gọi là chủ nợ, bên đi vay gọi là con nợ.
- Bảo lãnh là có người hoặc tổ chức đứng ra bảo lãnh cho vay mà không phải thế chấp gi cả
- Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Cho_vay
23/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 2
Bảo lãnh là 1 nghiệp vụ ngoại bảng ko ảnh hưởng đến nguồn vốn và sử dụng vốn của ngân hàng.Cho vay thì ngược lại
25/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao lãi suất cho vay khác nhau đối với mỗi doanh nghiệp?
tại sao nói thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của đảng?
vấn đề bảo lãnh
phân tích ý ngĩa tốt đẹp của câu " Đảng lãnh đạo , nhà nước cầm quyền nhân dân làm chủ "?
đảng lãnh đạo hệ thống chính trị như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp